W ofercie Level Up Studio znajdą Państwo kursy języka angielskiego i niemieckiego dla słuchaczy o różnym poziomie zaawansowania.
Do ich prowadzenia wykorzystujemy najlepsze podręczniki wiodących wydawnictw na polskim rynku edukacyjnym oraz interesujące materiały dodatkowe.
Kursy dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym są organizowane wg poniższego modelu.
PRZEDZIAŁY WIEKOWE
DZIECI
KURS DLA 5-cio LATKÓW
Zajęcia w tej grupie wiekowej trwają 45 minut. Głównym celem nauczania pięciolatków jest zaznajomienie ich z dźwiękami i brzmieniem języka obcego. Uczniowie na początku uczą się reagować na polecenia wydawane w języku docelowym oraz przyswajają proste słowa i zwroty. W tym wieku umysł dziecka jest bardzo chłonny, uczy się nowych rzeczy poprzez naśladowanie, dlatego już od pierwszego dnia nauki posługujemy się na zajęciach prawie wyłącznie językiem nauczanym. Nieodzownym elementem nauki jest także zabawa, stąd przygotowane przez nas materiały dodatkowe obfitują w zadania sprzyjające kreatywnym przyswajaniu języka obcego.
6 - 8
Do tej grupy zaliczają się uczniowie klas 1, 2 i 3 szkoły podstawowej. Podobnie do pięciolatków, dzieciom w tym wieku przyswajanie nowych wiadomości nie nastręcza większych trudności. Element zabawy nadal jest obecny na zajęciach, ponadto kontynuujemy nauczanie polisensoryczne (tzw. wielokanałowe lub wielozmysłowe), polegające na oddziaływaniu możliwie na wszystkie zmysły uczącego się. Im więcej zmysłów zaangażuje się do nauki. Tym szybciej i łatwiej zapamięta się nowe wiadomości. Staramy się zatem zapewnić naszym słuchaczom różnorodne zadania, by jak najlepiej mogli wykorzystać swój potencjał.
9 - 11
W tym wieku dzieci potrafią już stosunkowo płynnie czytać w języku obcym, piszą krótkie teksty a porozumiewanie się w określonym obszarze zagadnień językowych nie jest dla nich wielkim wyzwaniem. Udoskonalanie zdobytych wcześniej umiejętności i wyuczonych sprawności nadal zajmuje ważne miejsce w procesie dydaktycznym, zakres zdobywanej wiedzy jest jednak stopniowo rozszerzany i obejmuje ponadprogramowe tematy. W tym wieku nauczanie nie polega jedynie na przekazywaniu wiedzy z zakresu języka obcego, lecz obejmuje kształcenie zdolności krytycznego myślenia, wyciągania wniosków oraz formułowania opinii na różne tematy w języku obcym.
12 - 14
Ta grupa wiekowa obejmuje młodzież gimnazjalną. W tym wieku młodzi ludzie zaczynają już posiadać własne poglądy. Na zajęciach staramy się stwarzać jak najwięcej sytuacji prowokujących słuchaczy do wyrażania własnego zdania poprzez zastosowanie ciekawych materiałów stymulujących rozmowę. Uczniowie są motywowani do otwartego wypowiadania opinii na poszczególne tematy. W trakcie lekcji wykorzystywane są również materiały przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego.
15 - 18
Młodzież w wieku ponadgimnazjalnym to osoby o wciąż kształtujących się poglądach, coraz bardziej ceniących sobie niezależność i własną opinię. Posiadają już znaczną znajomość języka obcego umożliwiającą podejmowanie tematów dotyczących otaczającego je świata i komentowanie np. bieżących wydarzeń. Uczniowie wypowiadając się na trudne, ale także interesujące ich tematy, wykorzystują zdobyte wcześniej wiadomości i umiejętności w praktyce, jak również mogą konfrontować swoje opinie z opiniami innych. Podczas zajęć słuchacze wykonują m.in. zadania służące lepszemu przygotowaniu do egzaminu dojrzałości z języka obcego.
DOROŚLI
JĘZYK DO PRACY
Sposób prowadzenia zajęć dla dorosłych zależny jest od wymagań grupy. W zależności od potrzeb, tryb nauczania może zostać dostosowany w taki sposób, aby jak najlepiej pomagał rozwijać wszystkie umiejętności językowe, z przewagą treści tematycznych, np. Business English, język obcy dla osób wyjeżdżających do pracy, General English, Standard Deutsch i inne. Osoby dorosłe chcące uczyć się języka posiadają duże zasoby wewnętrznej motywacji, a my zrobimy wszystko, aby ją dobrze ukierunkować.
O NAS
Level Up Studio to nowo powstała szkoła języków obcych oferująca kursy języka angielskiego i niemieckiego. Założycielami Studio są Małgorzata i Michał Klimuntowscy, absolwenci filologii angielskiej i niemieckiej, posiadający wieloletnie doświadczenie w nauczaniu obu języków.
Celem nadrzędnym Level Up Studio jest wyposażenie uczniów już we wczesnym wieku w umiejętność władania przede wszystkim językiem angielskim, bez znajomości którego trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie w dzisiejszym, zglobalizowanym świecie. Aby cel ten został osiągnięty, stosujemy różnorodne metody nauczania oraz korzystamy z bogatych zasobów materiałów dodatkowych.
Na zajęciach stwarzamy naszym słuchaczom możliwość rozwoju wszystkich sprawności językowych, jednak największy nacisk kładziemy na doskonalenie umiejętności komunikacji, uznawanej przez nas za priorytetową w procesie nauczania języka obcego. Na lekcjach kreujemy zatem sytuacje pozwalające uczniom wypowiadać się na różne tematy, przez co stale podnoszą swoje kompetencje językowe i ćwiczą sprawność mówienia.
Numer kontaktowy